Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

HALMA-festival u Sloveniji

.

logo_halma
TRADUKI je financijski potpomognuo sudjelovanje dvaju autora iz Jugoistočne Europe na Festivalu HALMA "What's new in European literature" u Novom Mestu, u Sloveniji. Festival HALMA održavao se od 16. do 19. rujna 2009. Više informacija možete naći na stranicama Festivalski blog
Program (pdf)

traduki partners 2014 d