Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Čitanje Christopha Ransmayra i Daniele Danz u Bukareštu

.

bukarest_ransmayr
Christoph Ransmayr i Daniela Danz
25. rujna 2009. austrijski romanopisac Christoph Ransmayr i njemačka pjesnikinja Daniela Danz čitat će u bukureštanskoj knjižari Cărtureşti iz svojih knjiga Posljednji svijet/Die letzte Welt (Ransmayr) i Pontus (Danz). U ta dva svoja djela autori se bave temom Crnog mora.

traduki partners 2014 d