Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

„Tribina Traduki“ ‒ Balkan: rapsodija, elegija ili svakodnevna jadikovka?

.

52_split
11. ožujak 2011. na književnoj večeri „Tribina Traduki“ bosanski autor Faruk Šehić i bugarska prevoditeljica Rusanka Lyapova (stipendisti rezidencijalnog programa „Marko Marulić“) te splitski autori Marijo Glavaš i Slobodanka Boba Đuderija diskutirali su o temi „Balkan ‒ Rapsodija, elegija ili svakodnevna jadikovka?“. U razgovoru s voditeljem Jasenom Bokom razgovarali su o piscima i prevoditeljima na Balkanu u tranziciji.

Srpsko ministarstvo kulture zahvaljuje TRADUKI-ju

.

51_goldmuenze
Srpsko ministarstvo kulture na Lajpciškom sajmu knjiga 2011. službeno je zahvalilo TRADUKI-ju na njegovu doprinosu u promicanju srpske kulture na njemačkom govornom području. U ime mreže TRADUKI Antje Contius primila je Zlatnu medalju Ivo Andrić koja je prvi put dodijeljena u povodu 50-te godišnjice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću.

traduki partners 2014 d